انباربزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

انباربزرگ شیراز کمربندی...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انباربزرگ شیراز 20متری ...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال

200م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انباربزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه انباریغربی-سن بنا 25سال

200م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انباربزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 750متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر نماغربی-سن بنا 20سال

200م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انباربزرگ شیراز کمربندی...

طبقه سالن-زيربنا 600متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمانجنوبی-سن بنا 30سال

30م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات