انباربزرگ فروش املاک صنعت شیراز

انباربزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انباربزرگ شیراز عادل اب...

زيربنا 100متر-سيستم نقشه گاراژ-نما آجر گریغربی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات