انبارموادغذایی,بهداشتی فروش املاک صنعت شیراز

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سازه بتنی-زيربنا 520متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

19/11/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.5تومان

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله خرپا-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمانجنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

06/03/1396جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 4خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

19/02/1392جزئیات