انباری کوچک رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

انباری کوچک شیراز عادل ...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 30سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز بلوار...

طبقه انباری-زيربنا 540متر-سيستم نقشه انباری-نما کنیتکسشمالی-سن بنا 30سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز ترمین...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه انباری-نما آجر گریغربی-سن بنا 30سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز بلوار...

-طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمان سفیدجنوبی

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز بلوار...

طبقه انباری-زيربنا 120متر-سيستم نقشه مسکونی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات