انباری کوچک فروش املاک صنعت شیراز

انباری کوچک شیراز ده پی...

طبقه سوله-زيربنا 310متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمانجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز جاده ...

طبقه سوله-زيربنا 220متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز بلوار...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردبراصلی-قیمت متر مربع 4ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز ترمین...

طبقه انباری-زيربنا 120متر-سيستم نقشه انباری-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات

انباری کوچک شیراز جاده ...

طبقه مغازه-زيربنا 400متر-سيستم نقشه محصوری-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

22/07/1398جزئیات