تاکسی تلفنی فروش املاک صنعت شیراز

تاکسی تلفنی شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 120متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

650ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات