دفترکار رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

15/05/1399جزئیات

دفترکار شیراز شهرک صنعت...

طبقه دفترکار-زيربنا 50متر-سيستم نقشه اداریجنوبی-سن بنا 5سال

10م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات