سالن قارچ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

سالن قارچ شیراز جاده کف...

طبقه سالن-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 10سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات