سردخانه بزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما البوندیشمالی-سن بنا 12سال

200م رهن 40م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

200م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

27/03/1399جزئیات