سردخانه کوچک فروش املاک صنعت شیراز

سردخانه کوچک شیراز بلوا...

طبقه سردخانه-زيربنا 250متر-سيستم نقشه سردخانه-نما سنگمرکزشهر-سن بنا 20سال

6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه کوچک شیراز بلوا...

طبقه مغازه-زيربنا 320متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

30م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه کوچک شیراز شهرک...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز -قیمت متر مربع

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات