سوله صنعتی,کارگاهی فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سازه فلزی-زيربنا 600متر-سيستم نقشه صنعتیجنوبی- نوساز

3.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/05/1399جزئیات