مغازه تجاری فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

17/05/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز کمربن...

طبقه همکف-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 13ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

07/04/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

03/05/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 120متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 5سال

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات