مغازه کارگاهی فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 25متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 30متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

31/04/1399جزئیات