کارواش فروش املاک صنعت شیراز

کارواش شیراز بلواررحمت

طبقه سالن-زيربنا 360متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 3ميليون

2.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز مرکزشهر

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمانمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز جاده بوشهر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

90م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز دروازه قرا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژشرقی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز بلوارصنایع...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمان سفیدشمالی-قیمت متر مربع

100م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز بلواررحمت

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمان سفیدبراصلی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز بلوارمدرس

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات