کارگاه موادغذایی,بهداشتی فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 120متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

370ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

11/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 145متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سالن-زيربنا 120متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکغربی-سن بنا 20سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه موادغذایی,بهداشت...

طبقه سوله-زيربنا 450متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات