گاراژبزرگ رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه نمایشگاه-زيربنا 150متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سنگغربی-سن بنا 25سال

50م رهن 25م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات