گاراژبزرگ فروش املاک صنعت شیراز

گاراژبزرگ شیراز دوکوهک

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 15متر-سيستم نقشه گاراژغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه مغازه-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما کنیتکسمرکزشهر-قیمت متر مربع 2ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

گاراژبزرگ شیراز جاده بو...

طبقه سوله-زيربنا 800متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفید- 2خوابه براصلی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

30ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات