گاراژتعمیرگاهی رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

گاراژتعمیرگاهی شیراز بل...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه گاراژ-نما اجر نماشمالی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

20/02/1397جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

-طبقه سایبان-زيربنا 120متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدبراصلی

املاک صنعت شیراز09177040628

01/06/1396جزئیات

گاراژتعمیرگاهی شیراز جا...

طبقه سایبان-زيربنا 250متر-سيستم نقشه گاراژ-نما نداردغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 10ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

12/03/1392جزئیات