انباربزرگ متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

انباربزرگ شیراز بلواررح...

طبقه سوله-زيربنا 1000متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر نماغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات