انبارموادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-سن بنا 20سال

50م رهن 8م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 15سال

50م رهن 13م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

50م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 215متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 7سال

70م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 550متر-سيستم نقشه انباری-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 20سال

50م رهن 12م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 600متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 5سال

50م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 4خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات