انبارموادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 2.5تومان

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 1100متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 4خوابه غربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

20م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات