انبارموادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

انبارموادغذایی,بهداشتی ...

-طبقه سازه بتنی-زيربنا 5-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی- ?

املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات