انباری کوچک متراژ بين 80 تا 90 متر فروش املاک صنعت شیراز

انباری کوچک شیراز ترمین...

طبقه انباری-زيربنا 120متر-سيستم نقشه انباری-نما نداردغربی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات