بیرون بر متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

بیرون بر شیراز مرکزشهر

زيربنا 180متر-سيستم نقشه بیرون بر-نما سنگجنوبی-سن بنا 30سال

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات