دفترکار متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

دفترکار شیراز ?

-طبقه مغازه-زيربنا 5-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/06/1399جزئیات

دفترکار شیراز ?

-طبقه دفترکار-زيربنا 5-سيستم نقشه اداریجنوبی-سن بنا 5

7رهن 1اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

دفترکار شیراز ?

-طبقه اول-زيربنا 3-سيستم نقشه آپارتمانی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 5

7رهن 7اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات

دفترکار شیراز ?

-طبقه دفترکار-زيربنا 5-سيستم نقشه اداری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5

1رهن 1اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

05/06/1399جزئیات