زمین باغ شهری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت شیراز

زمین باغ شهری شیراز ابپ...

سيستم نقشه کشاورزیشمالی-قیمت متر مربع 40تومان

69.2ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات