زمین صنعتی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک صنعت شیراز

زمین صنعتی شیراز شهرک ص...

جنوبی

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات