سردخانه بزرگ متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

سردخانه بزرگ شیراز شهرک...

طبقه سالن-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع

80م رهن 7م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات