سردخانه کوچک متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سردخانه کوچک شیراز بلوا...

طبقه سردخانه-زيربنا 250متر-سيستم نقشه سردخانه-نما سنگمرکزشهر-سن بنا 20سال

6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه کوچک شیراز بلوا...

طبقه مغازه-زيربنا 320متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی-قیمت متر مربع 11ميليون

30م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سردخانه کوچک شیراز بلوا...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نمامرکزشهر-سن بنا 20سال

20م رهن 2.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات