سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 60متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

5م رهن 800ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات