سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 20سال

40م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 150متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر مدرسه ایجنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع

2.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات