سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 174متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

980ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 160متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

250ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات