سوله صنعتی,کارگاهی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمانغربی-سن بنا 20سال

20م رهن 3.5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله صنعتی,کارگاهی شیرا...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر مدرسه ایغربی-سن بنا 7سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات