سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 140متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

300ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات