سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 170متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 160متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 160متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

50م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 170متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

املاک صنعت شیراز09177040628لطفن

04/10/1398جزئیات