سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه انباری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 10سال

950ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 200متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتیجنوبی- نوساز

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

17/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.15ميليون

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

430ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ایجنوبی- نوساز -قیمت متر مربع

330ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات