سوله موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-نما سیمان سفیدشرقی-سن بنا 10سال

70م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 350متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشرقی-سن بنا 15سال

40م رهن 4م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 440متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

100م رهن 9م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

سوله موادغذایی,بهداشتی ...

طبقه سوله-زيربنا 500متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی- نوساز

450م رهن
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات