مغازه تجاری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 42متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

11م رهن 1م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 35متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی-سن بنا 4سال

6م رهن 600ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات