مغازه تجاری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

8م رهن 950ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

19/05/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما بلوکجنوبی-سن بنا 1سال

3م رهن 400ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات