مغازه تجاری متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 15سال

املاک صنعت شیراز09177040628

17/05/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

22/11/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

19/11/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

18/11/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاریجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

11/11/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 40متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

260ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

06/05/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 45متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 5سال

10م رهن 1.2م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

10/06/1398جزئیات