مغازه تجاری متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

190ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی- نوساز

650ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات