مغازه تجاری متراژ بين 100 تا 120 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 153متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

08/02/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

-طبقه مغازه-زيربنا 166متر-سيستم نقشه تجاری-نما آجر گریجنوبی

املاک صنعت شیراز09177040628

03/10/1398جزئیات