مغازه تجاری متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 180متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

15م رهن 1.3م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 184متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 7سال

املاک صنعت شیراز09177040628

06/04/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 180متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

09/04/1399جزئیات