مغازه تجاری متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 218متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

2.1ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

22/02/1399جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 450متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه تجاری شیراز شهرک ...

طبقه مغازه-زيربنا 209متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگشمالی-سن بنا 4سال

1.4ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات