مغازه کارگاهی متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 38متر-سيستم نقشه تجاری-نما سنگجنوبی- نوساز

15م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 50متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

5م رهن 500ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 24متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 4سال

6م رهن 650ت اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات