مغازه کارگاهی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

24/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 52متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 7سال

350ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 75متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردجنوبی- نوساز

400ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

21/04/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 60متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

23/11/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه مغازه-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع

280ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

03/02/1399جزئیات