مغازه کارگاهی متراژ بين 60 تا 70 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

20/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه همکف-زيربنا 70متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماجنوبی- نوساز

380ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

14/10/1398جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 65متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سیمان سفیدجنوبی-سن بنا 10سال

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات