مغازه کارگاهی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه تجاری-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما اجر نماجنوبی- نوساز

900ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما سنگجنوبی-سن بنا 12سال

500ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

22/10/1399جزئیات