مغازه کارگاهی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

مغازه کارگاهی شیراز شهر...

طبقه مغازه-زيربنا 80متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی- نوساز

210ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

15/10/1398جزئیات