کارخانه صنعتی متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه صنعتی شیراز صدر...

طبقه دفترکار-زيربنا 100متر-سيستم نقشه صنعتی-نما سیمانشمالی-سن بنا 12سال

2ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات