کارخانه صنعتی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سازه فلزی-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارخانه ای-نما بلوکشمالی-سن بنا 12سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه صنعتی شیراز شهر...

طبقه سوله-زيربنا 180متر-سيستم نقشه صنعتی-نما اجر مدرسه ای- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع

600ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات