کارخانه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 6000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 25سال

املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سالن-زيربنا 250متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سنگجنوبی-سن بنا 30سال

100م رهن 11م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

3.6ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما سرامیکشمالی- نوساز

100م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 300متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما بلوکشمالی-سن بنا 10سال

150م رهن 17م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سالن-زيربنا 540متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نما- 2خوابه شرقی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

1.8ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر مدرسه ای- 2خوابه شرقی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع

200م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات