کارخانه موادغذایی,بهداشتی متراژ بين 140 تا 170 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 1850متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماجنوبی-سن بنا 5سال

120م رهن 35م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

09/03/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 3000متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 4سال

300م رهن 65م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

11/05/1399جزئیات

کارخانه موادغذایی,بهداش...

طبقه سوله-زيربنا 400متر-سيستم نقشه موادغذای- بهداشتی-نما اجر نماشمالی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع

200م رهن 15م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

18/02/1399جزئیات