کارواش متراژ بين 120 تا 140 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارواش شیراز مرکزشهر

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمانمرکزشهر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع

3.5ميليارد
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز جاده بوشهر...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه گاراژ-نما سیمان سفیدغربی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع

90م رهن 10م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارواش شیراز بلوارصنایع...

طبقه سایبان-زيربنا 200متر-سيستم نقشه کارواش-نما سیمان سفیدشمالی-قیمت متر مربع

100م رهن 5م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات