کارگاه بزرگ متراژ بين 70 تا 80 متر فروش املاک صنعت شیراز

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهیجنوبی-قیمت متر مربع

450ميليون
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات

کارگاه بزرگ شیراز پل فس...

طبقه سایبان-زيربنا 100متر-سيستم نقشه کارگاهی-نما نداردشرقی-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 200تومان

20م رهن 1.6م اجاره
املاک صنعت شیراز09177040628

04/10/1398جزئیات